در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی

<<از بسیاری از گمانها بپرهیزد،چرا که بعضی از گمانها گناه است  >> 

(حجرات آیه 12) 

 

همکار محترم

 

در صورت هرگونه سوال و یا مشکل با داخلی 111 تماس بگیرید.

لطفا جهت بهره برداری از نرم افزار اتوماسیون دیدگاه از آدرس

didgah.nkchto.ir استفاده نمایید.